16. marras, 2021

Minä ärähdin KOHTUUHINTAISTEN ASUNTOJEN PUOLESTA

Minä ärähdin
KOHTUUHINTAISTEN ASUNTOJEN PUOLESTA

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 15.11.2021 kaupunginhallituksen lausuntoa tarkastuslautakunnan muistiosta. Molemmissa hehkutettiin Vantaan asuntotuotannon tuloksellisuutta, mutta unohdettiin kokonaan pienipalkkaisille tarkoitettujen kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto. Se oli tarkasteluvuonna 2020 pelkkä nolla. Puheeni:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Sitovasta tavoitteesta 6.1. asiakirjassa todetaan mm., että MAL-tavoitteet toteutuivat. Asuntotuotantotavoitteet ylitettiin. Kun tavoitteena oli rakentaa 2640 asuntoa, niitä rakennettiin 2918 asuntoa. Tämä on hienoa.

Hyvät valtuutetut. Tulosta olisi tullut eritellä tarkemmin.

Kohtuuhintaisia ARA-asuntoja piti MAL-sopimuksen mukaan valmistua 350. Kertomusvuonna niitä valmistui kuitenkin nolla (0). Nollanumeron edessä jokaisen sosiaalisesti tuntevan päättäjän sydämen pitäisi ikävästi sykähtää.

Voimassa olevan MAL-sopimuksen mukaan kohtuuhintaisia asuntoja tulisi valmistua tänä ja tulevina vuosina nuo vaatimattomat 350 asuntoa. Todellinen tarve on lähes 900 asuntoa vuodessa, joten tosiasiassa MAL-sopimuksen tavoite on vain alle puolet tarpeesta.

Tonttipulan vuoksi VAV:n on ollut pakko alentaa asuntotuotantotavoitteitaan. Ensi vuoden tavoite on 220 asuntoa, vuonna 2023 enää 175 asuntoa, vuonna 2024 277 ja jos tontteja ei saada, saamme jälleen vuonna 2025 luvuksi nolla (0).

Hyvät valtuutetut! Jos näin käy, valtuuston kauden tulokseksi sosiaalisen asuntotuotannon osalta jää myös täysi nolla.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon palauttaminen sovitulle tasolle on jo VAV Yhtymä Oy:n taseen vuoksi viisasta ja välttämätöntä. Tähän omistajakin ymmärtääkseni kiinnittää huomiota. Viisasta se olisi myös siksi, että saamme pienipalkkaisia työntekijöitä Vantaalle. Kauppiaat ja hoidon järjestäjät jäävät pian työvoimaa vaille.

Sitovan tavoitteen 12.6. kohdalla raportoidaan asunnottomuudesta. Vaikka asunnottomuus on Vantaalla vähentynyt, niin sitä edelleen on. Asunnottomuus koskee enenevässä määrin naisia. Asiakirjassa todetaan – suora lainaus – ”Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on jatkuva ongelma. Näiden puuttuessa sosiaalipalveluissa asiakkaana oleville asunnottomille on erittäin haastavaa löytää pysyvä asunto.”

Samaan aikaan tonttipulan kanssa – sitova tavoite 1.3. – kaupunki myi tontteja enemmän kuin oli tavoite. Niistä saatiin rahaa 31,3 miljoonaa, mutta menetettiinkö samalla inhimillistä pääomaa.

Kiitos