16. kesä, 2022

PIETARIN 25. TALOUSFOORUMI

PIETARIN 25. TALOUSFOORUMI

Pietarin 25. kansainväliseen talousfoorumiin (SPIEF) osallistuu tänä vuonna 120 kansakuntaa, mukaan lukien Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Saksa ja Alankomaat. 16. kesäkuuta paikalla on presidentti Vladimir Putin, joka tapaa eri alojen liikemiehiä.

Venäjän Davosiksi kutsutussa tapahtumassa etsitään ratkaisuja taloudellisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen ja ihmiskunnan keskeisten tehtävien ratkaisemiin.

Ystävällisiä dialogeja

Perinteisissä valtioiden välisissä keskusteluissa haetaan taloudellisen yhteistyön uusia painopistealueita. Venäjän ja Kiinan välisessä vuoropuhelussa käsitellään maiden nyt kohtaamia ennennäkemättömiä haasteita ja suunnitelmia tasa-arvoisesta ja molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä. Venäjän ja Afrikan välisessä vuoropuhelussa keskitytään maanosan ruoka- ja energiaturvaan ja sen nouseviin globaalin kehityksen keskuksiin.

Euraasian talousliiton (EAEU) ja ASEANin välisessä vuoropuhelussa keskustellaan ympäristö- ja ilmastoprojektien kehittämisestä, teollisesta yhteistyöstä ja digitalisaatioprosesseista. Venäjän ja Latinalaisen Amerikan välisessä vuoropuhelussa keskitytään energia-, terveydenhuolto-, lääke- ja korkean teknologian alan yhteistyönäkymiin. Venäjän ja Turkin sekä Venäjän ja Egyptin välisissä vuoropuheluissa käsitellään monenlaisia ​​käytännön kysymyksiä kaupan, teollisuuden ja maatalouden avoimista markkinaraoista.

Mahdollisuudet uudessa maailmassa

Tämän vuoden foorumin keskeinen aihe on Uudet mahdollisuudet uudessa maailmassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi foorumissa pitämässään puheessa, että länsimaiden lukuisat virheet talouspolitiikassa ja laittomat pakotteet ovat johtaneet globaaliin inflaatioaaltoon, perinteisten logistiikka- ja tuotantoketjujen katkeamiseen, kasvavaan köyhyyteen ja ruokapulaan.

Näitä globaaleja ongelmia on käytännössä mahdotonta käsitellä ilman Venäjän osallistumista. Ja vaikka maan nykyisenä tehtävänä on vahvistaa omaa taloudellista itsemääräämisoikeuttaan, Venäjä ei aio sulkeutua, vaan jatkaa avoimuutta ja laajaa taloudellista yhteistyötä. Tasapainon etsintä kotimaisten ja globaalien ongelmien välillä näkyy foorumin yritysohjelman neljässä pääaiheessa.

Foorumin tärkeimmät aiheet

Uusi talousjärjestys: Vastaaminen ajan haasteisiin. Tämä osio on omistettu talouden elpymiseen, kansainväliseen yhteistyöhön Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO), BRICS:n ja Euraasian talousliiton (EAEU) sisällä, globaalin kaupan muutokselle, yritysten tehokkuudelle uudessa logistiikkaympäristössä, vihreille vaihtoehdoille perinteisille polttoaineille sekä maailman öljy- ja kaasumarkkinoiden tilanteeseen.

Venäjän talous: Uudet tavoitteet ja näköalat. Tällä alueella keskitytään maan uusiin haasteisiin: Siirtyminen kriisintorjunta-agendasta talouden pitkän aikavälin potentiaalin vahvistamiseen, Venäjän alueiden investointi-ilmapiirin, Venäjän rahoitusmarkkinoiden ja T&K-sektorin kehittämiseen jne.

Moderni teknologia ihmiskunnalle: Vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen. Tällä alueella käsitellään tieteen kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, digitaalista itsemääräämisoikeutta ja tietoturvaa, terveydenhuoltoalan digitalisaatiota jne.

Investointi kehitykseen on kuin investointi ihmisiin: Tässä jaksossa tarkastellaan uuden todellisuuden kulttuurikoodeja, inhimillisen pääoman kehitystä, uusia taitoja ja työllistymismalleja Covidin jälkeisessä maailmassa.

Ohjelmassa on yli 200 virallista tapahtumaa: liiketapaamisia, dialogeja, kokouksia, esitelmiä, allekirjoitusseremonioita jne. (Mihail Tereštšenko/TASS)