5. joulu, 2021

KUN IHMINEN MUUTTUI HYVÄKSI

KUN IHMINEN MUUTTUI HYVÄKSI

Edward Bellamy (1850-1898) julkaisi vuonna 1888 kirjan ´Looking Backward`. Kirjassa katsotaan vuonna 2000 taaksepäin ongelmien aikaan aina vuoteen 1887.

Vaikka emme ole vielä saavuttaneet parhaimpia Bellamyn ennakoimia olosuhteita, voisi alla oleva teksti osin toimia reformististen liikkeiden ja puolueiden strategisena ja ohjelmallisena tekstinä.

Vuonna 2000 ihmiset ihmettelevät 1800-luvun menoa, sortoa, epätasa-arvoa ja monia muita ikävyyksiä. Tuomion saavat turhanpäiten kilpailevat pienyrittäjät ja liian suuriksi kasvaneet yritykset. Lopulta trustien aikakausi oli päättynyt Suureen Trustiin. Yhdysvaltain kansa oli tuolla välin ottanut haltuunsa taloudelliset asiat samoin kuin se oli aikanaan ottanut haltuunsa maan poliittiset asiat. Vallassa oli kansallinen puolue.

Vuonna 2000 vallitsi yltäkylläisyyden puolisosialismi, eräänlainen keskitetyn tuotannon, jakelun ja kulutuksen hyvinvointivaltio. Ihminen oli muuttunut perusluonteensa mukaan hyväksi, kun raaistava teollisuuskulttuuri ja täysin epätasa-arvoinen kulutuskulttuuri olivat kulkeneet tiensä päähän. Vangit puuttuivat, kun köyhyyden ja rahanhimon varkauteen yllyttävät vaikutukset oli kuihdutettu. Sukupuolten oikeuksiin ja rooleihin kiinnitettiin huomiota.

Kaupat olivat näytekauppoja ja niissä tehtiin vain tilauksia. Kansalaisella oli vuoden ajaksi myönnetty luotto hankintoja varten. Luoton saattoi kohdentaa valintoja tehden vaikkapa asumiseen tai vaatteisiin. (Kuvaisiko tämä jo nettikauppaa ja luottokortteja?).

Musiikkia ja saarnoja kuunneltiin keskitetyn jakelujärjestelmän kautta 24/7. Tuotteet näytekaupoista jaettiin myös maaseudulle putkia pitkin. Nuorten sekä opiskelijoiden terveydentila oli toisella tasolla kuin vuonna 1887.
(Lähde: Jouko Jääskeläinen: Toivon tulevaisuus. Ihmisten utopiat ja Raamatun profeetat, 2020.)