23. joulu, 2020

HUS:SSA PSYKIATRINEN HOITO MAKSUTTOMAKSI

HUS:SSA PSYKIATRINEN HOITO MAKSUTTOMAKSI KYMMENEN HOITOVUOROKAUDEN JÄLKEEN

Sain 20.12. Ilkka Taipaleelta mukavan sähköpostin koskien HUS:n psykiatrisen sairaalahoidon maksujen alentamista. Projektimme alkamisesta tulee loppiaisen jälkeisinä päivinä kuluneeksi 24 vuotta. Tuolloin olimme kolme päivää syömälakossa psykiatristen potilaiden hoitomaksujen puolittamiseksi ja lääkekaton aikaansaamiseksi kaikille.

Ilkka on jaksanut kaikki nämä vuoden toimia mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen aseman parantamiseksi. Itse siirryin kaksi vuotta syömälakkomme jälkeen muihin tehtäviin, joissa toki keskeisenä tavoitteena oli tasa-arvo kaikille.

”Aloitimme yhdessä tämän projektin. Nyt istuttuani 20 vuotta HUS:n hallituksessa, on tämä ensimmäinen asia mielisairaiden sosiaalisen aseman parantamiseksi, joka on mennyt läpi. Pitkällinen kansansota on vietävä loppuun asti, totesi Vietnamin kenraali Giap."
Ilkka

Taipale on lähettänyt ao. kirjeen mielenterveysalan järjestöille ja tärkeille sidosryhmille:

Mielenterveysalan järjestöille

HUS:n liittovaltuusto päätti SDP:n valtuustoryhmän aloitteesta, että ns. lyhytaikaisessa psykiatrisessa vuodeosastohoidossa (tarkoitetaan ad 3 kk hoitoa) olevien potilaiden hoitomaksuja alennetaan seuraavasti:

Kymmeneltä ensimmäiseltä vuorokaudelta maksu on nykyinen eli 17.90 €/vrk,

sen jälkeen hoito on maksuton.

Perusteluina oli se, että somaattisesti sairaat ovat osastohoidossa yleensä hyvin lyhyen ajan. Psykiatrisilla osastoilta hoitojaksoista noin puolet on alle 10 päivää. Puolet potilaista ovat kauemmin, usein kuukauden tai enemmän.

Suuri osa psykiatrisista potilaista kuuluu maamme köyhään väestöryhmään.

EU:n määritelmän mukainen köyhyysraja yksin elävällä henkilöllä on noin 1200 €. Monien pidempään hoidossa olevien potilaiden toimeentulon perustana on ns. takuueläke eli 838 €/kk.

Kuukauden hoito osastolla on maksanut 537 €/kk, jonka ohella he ovat joutuneet maksamaan asuntonsa vuokran ym. välttämättömiä kuluja.

Lisäksi suuri osa on joutunut hoitoon vasten tahtoaan.

Näin ollen potilaiden hoitomaksu ensimmäiseltä kuukaudelta putoaa 537 €urosta 179 €uroon eli 358 €urolla. Kolmen kuukauden hoidon maksu alenee 1432 €urolla. Tällä on suuri merkitys etenkin vaikeavammaisten potilaiden sosiaaliseen asemaan – ja arvostukseen.

Toivon, että järjestönne voisi vaikuttaa siihen, että myös muut sairaanhoitopiirit sekä kunnat tekisivät osaltaan vastaavan päätöksen kuin HUS:n liittovaltuusto, viimeistään käsitellessään  vuoden 2022 talousarviotaan.

Helsingissä 21.12.2020

Ilkka Taipale
HUS:n hallituksen jäsen

Tiedoksi: Helmi, Mieli ry, MTKL, Finnfami, S.Psykologiyhdistys, S.Psykiatriyhdistys, Talentia