19. maalis, 2020

VIHREIDEN JA PERSUJEN YHTEISSENSUURI

VIHREIDEN JA PERSUJEN YHTEISSENSUURI

Kyvyttömyys keskustella analyyttisesti, syvällisesti ja rohkeasti on kadonnut. On kadonnut koko keskustelun kulttuuri. Ei se Suomessa milloinkaan kovin hääppöinen ole ollutkaan. Nyt tabuja on tavallista enemmän.

Mielenkiintoista on seurata mitkä aiheet ovat tabuja millekin poliittiselle liikkeelle. Mitkä tabut yhdistävät. Olen kerännyt niitä tiedostooni. Sen perusteella on syntynyt tietty mielikuva, josta ehkä myöhemmin. Yllättävää – tai sitten ei – on, että autoritäärisen yhteiskunnan mahdollisuus ja siihen etenemisen prosessi yhdistää Perussuomalaisia ja Vihreitä. Kumpikaan ei halua siitä teemasta keskustella. Vihreistä puhuttaessa on huomattava, että vihertävää on laajasti poliittisessa kentässä ja toisaalta vihreissä on myös uskalikkoja, jotka näkevät tämän hetken uhat demokratiaamme ja hyvinvointipolitiikkaa kohtaan. Sama koskee perussuomalaisia.

Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan demareiden ja maalaisliiton vastakkainasettelu palveli molempia liikkeitä. ”Riitapukarit” kuitenkin istuivat vierekkäin, kun Suomea rakennettiin paremmaksi. Nyt riitapukarit objektiivisesti tarkastellen ovat purkamassa sitä, mitä aiemmat riitapukarit rakensivat.

Tämän artikkelin päätarkoitus on, että vihreät ja perussuomalaiset osoittavat argumentoiden, että minä ja alla oleva Hannu Hyvönen olemme väärässä.

Alla Hannu Hyvösen lyhyt artikkeli (24.4.2019). Hän julkaisi sen Vihreiden avoimessa ryhmässä, jossa on noin viisituhatta jäsentä ja Perussuomalainen Suomi – suljetussa ryhmässä. Viime mainitussa Hyvösen juttu käynnisti Hyvösen sanoin ”kiinnostavan keskustelun”. Silti se pian poistettiin. Vihreistä se poistettiin heti. Ryhmissä ei ollut valmiutta keskustella kaikkein olennaisimmista asioista.

Hyvönen toteaa, että ”tähän maahan tarvittaisiin aito foorumi yhteiskunnalliselle dialogille joka ei noudata yksinkertaisia vastakkainasettelun jakolinjoja ja näköalattomuuden logiikkaa. Kaipaan sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jossa järkiargumentit mittelevät, eivät toisiaan solvaavat ihmiset.” Tähän voi vain yhtyä.

Julkaisen toimittamani Hannu Hyvösen jutun hänen luvallaan.

FASISMI KASVAA NÄKÖALATTOMUUDESTA

Lets make The Earth great again!

Kun kaksi kuplaa kasvavat toistensa vastavoimina, molemmat voivat juhlia voittoja, aikansa.

Mutta kun jännitys kasvaa tietyn rajan yli voittaja on se kupla, jolla on väkivaltakoneiston tuki.

Jopa enemmistön kupla voi kamppailussa hävitä, jos pettynyt keskiluokka, armeija ja poliisi löytävät toisensa kuten kävi Allenden Chilessä.

Nationalistisen äärioikeiston nousua voi olla vaikea estää. Polarisaatio ja jopa Vihreiden ja Vasemmiston eteneminenkin palvelevat sitä. Ja polarisaatioon pyritään molemmissa kuplissa.

Kun kapitalismi kriisiytyy, haetaan jatkoaikaa kurista ja komennosta ja maa militarisoituu. Tämä tapahtuu nyt kaikkialla Euroopassa kuten tapahtui 30-luvulla.

Vihan voimaa on vaikea pysäyttää. Pakolaisia riittää vihattavaksi ja vihervasemmisto, sukupuolivähemmistöt ja ruotsinkieliset kelpaavat vihan kohteiksi myös. Vihan politiikka on pysäyttämätöntä. Siksi sen käyttö politiikassa tulisi olla poissuljettua.

Ei ole oikeutettua vihaa. Viha oikeuttaa itse itsensä. Vihan avulla tukitaan suita ja luodaan pelon ilmapiiriä. Ja saadaan siitä voiman tunnetta, joka vahvistaa hulluutta edelleen.

Ongelmana näköalattomuus

Ongelmana on näköalattomuus. Tuntuu kuin maailmasta puuttuisi ihmisiä yhdistävä toivon ja tulevaisuuden näköala. Siinä tilanteesta avautuu mahdollisuus kokea yhteisyyttä ja vahvistaa sitä kohdistamalla vihaa muihin.

Mikä voisi olla sellainen tavoite ja tunnus, joka voisi ihmisiä yhdistää eikä jakaa?

Kelpaisiko ehdotus suuresta paratiisin rakennustyömaasta?

Lets make The Earth great again!

Ryhdytään palauttamaan planeettaamme kohti aiempaa mahtavuuttaan.

Ihmiskunta on tuhonnut puolet biomassasta ja käynnistänyt lajien määrän romahduksen. Menossa on ekokatastrofi ilman ilmastonmuutoksen uhkaakin. Suunta on käännettävä päinvastaiseksi.

Nyt pitäisi antaa maapallon metsäpeitteen kasvaa kohti maksimiaan, joka on hiilidioksidilannoituksen vuoksi suurempi kuin ennen hiilipäästöjämme. Pitäisi muuttaa maankäyttö peltoviljelyssä ja suosia mahdollisimman paljon ruokapuita osana pelto-metsäviljelyä. Humuskerroksen hävittäminen on käännettävä sen kasvattamiseksi.

Hiilidioksidin lisääntyminen muuttaa ilmastoa, mutta sekä hiilidioksidi itsessään että myös lämpötilan nousu voivat myös lisätä orgaanisen tuotannon mahdollisuuksia varsinkin, jos siihen maankäytöllä ja metsien hoidolla tietoisesti pyritään.

Tällainen biosfäärin palauttamisen tavoite ei merkitse luopumista ja uhrausta, jos asiaa ajatellaan myös tulevien sukupolvien kannalta. Mitä suurempi on planeettamme yhteyttävän biomassan määrä, sitä enemmän se tarjoaa mahdollisuuksia ja jaettavaa myös ihmiselle.

Nyt olisi aika rakentaa globaali yhteisymmärrys siitä, että suuri yhteinen tehtävämme on elävän planeettamme palauttaminen kohti aiempaa mahtavuutta.

Lets make The Earth great again!