23. joulu, 2018

SADAN AKATEEMIKON JULISTUS ILMASTON PUOLESTA

SADAN AKATEEMIKON JULISTUS ILMASTON PUOLESTA

JULISTUS KANSAINVÄLISTÄ VÄKIVALLATTOMASTA VASTARINNASTA MAAILMAN HALLITUSTEN EKOKRIISIN RIKOLLISTA LAIMINLYÖNTIÄ VASTAAN

Extinction Rebellon -julkilausuma. Raakakäännös: Tere Vaden.

Vallanpitäjiltä aika loppuu. YK ja maailman tiedeyhteisö esittivät 30 vuotta sitten kristallinkirkkaasti, että ihmiskunta kulkee kohti katastrofia, jos hiilipäästöjä ei vähennetä rajusti. Kolmessa vuosikymmenessä päästöt ovat nousseet 60 prosenttia ja nousevat yhä. Tämä on täydellinen epäonnistuminen, historian suurin.

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva talous on jo pitkään aiheuttanut kärsimyksiä haavoittuville yhteisöille ja nyt koko ihmiskuntaa uhkaa lähivuosikymmenten aikana sivilisaatioiden romahdus, miljardien ihmisten kuolema, miljoonien lajien sukupuutto, mahdollisesti myös oman lajimme sukupuutto – kaikki menetettynä, ikuisesti.

Samaan aikaan kun kohtaamme mahdollisen sukupuuton, meidän pitää vastata myös käynnissä olevaan ilmastojoukkomurhaan. Jo nyt ilmastonmuutos ja ympäristökysymyksiin liittyvä rasismi tappavat satoja tuhansia haavoittuvaisten yhteisöjen jäseniä sodissa, hurrikaaneissa, nälänhädissä, pakolaiskriiseissä ja lämpöaalloissa. Lajeja kuolee yhtä nopeasti kuin 65 miljoonaa vuotta sitten, kun asteroidi osui maahan ja hävitti dinosaurukset ja 75 prosenttia kaikesta elämästä.

Meidän on otettava valta

Pidämme hallituksia vastuullisina.  Pahimman onnettomuuden välttäminen on yhä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. On luotava maailma, joka on rauhallisempi ja kauniimpi; välttämättömät muutokset synnyttävät myös työpaikkoja. On hätätilanne – toimilla on kiire. Ei ole suurempaa rikosta, kuin olla vastaamatta suuren mittakaavan ekologiseen kriisiin. Mobilisaation on tapahduttava sota-aikojen nopeudella. Jotta turvallinen ilmasto voidaan palauttaa, meidän on välittömästi tehtävä oikeudenmukainen siirtymä nollapäästöihin ja hiilidioksidin poistoon ilmakehästä.

Tavanomaiset ilmastoliikkeet edellyttävät kohteliaasti asteittaisia poliittisia muutoksia. On aika havaita, että tällainen lähestymistapa on epäonnistunut. Meidän on otettava valta omiin käsiimme. Vain laajamittainen globaali kansalaisten vastarinta voi saada aikaan muutokset, joita eloonjääntiin tarvitaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus ja velvollisuus taistella ihmiskunnan ja elämän puolesta. On aika kertoa totuus ja toimia totuuden mukaisesti.

Siksi julistamme kansainvälisen vastarinnan sukupuuttoa vastaan huhtikuun 15. päivä 2019.

Tavoitteet ja vaatimukset

Tavoitteemme on herättää yhteiskunnat kohtaamaan ennennäkemätön uhka olemassaololle, luoda vankka tuki ilmastotoimien hätämobilisaatiolle ja aloittaa mobilisaatio mahdollisimman pian. Aiomme asettaa kaikkialla maailmassa ihmisten mielessä etusijalle kysymyksen: Miksi sallimme hallitustemme saattaa meidät ennenaikaiseen hautaan? Haluammeko elää vai emme? Jos emme reagoi, olemmeko elämän arvoisia?

Kaikki ryhmät ja verkostot, jotka liittyvät vastarintaan, esittävät kolme vaatimusta asuinvaltioidensa hallituksille: 1. Hallitus kertoo totuuden tilanteen vakavuudesta, peruuttaa kaikki toimet, jotka eivät vastaa tilanteen vaatimuksia ja työskentelee yhdessä tiedotusvälineiden kanssa välittääkseen viestin muutoksen kiireellisyydestä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksista. 2. Kaikkien päästölähteiden kasvihuonekaasupäästöt vähennetään nollaan vuoteen 2025 mennessä ja ilmakehään kertynyt ylimääräinen kasvihuonekaasumäärä poistetaan.

Keinona on massiivinen liikekannallepano ja Toisen maailmansodan mittakaavaa vastaavaa oikeudenmukainen siirtymä. Yhteiskunnan uusina päämäärinä ovat turvallisemman, viileämmän ilmaston palauttaminen ja kaikkien, erityisesti haavoittuvaisimpien, ihmisten ja lajien maksimaalinen suojelu. 3. Osallistavaan demokratiaan* perustuvia vankkoja alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä edustustoja perustetaan selvittämään, miten yllä mainitut kaksi tavoitetta saavutetaan kunkin edustuston olosuhteissa, asettaen etusijalle ekologisista kriiseistä eniten kärsivien ihmisten tarpeet ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta noudattaen. Kaikki osallistuvat ryhmät ja verkostot sitoutuvat näihin kolmeen tavoitteeseen ja voivat lisätä tarkempia kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin liittyviä vaatimuksia.

Suunnitelma Kaikki Kansainväliseen sukupuuton vastaiseen vastarintaan liittyvät ryhmät ja verkostot sitoutuvat kahteen perusasiaan: 1. Väkivallattomuus sekä sisäisessä että julkisessa toiminnassa. Vastustajien kunnioitus, jotta voitetaan puolellemme menestykseen tarvittavia monia kannattajia. Järjestäytyminen avoimella ja demokraattisella tavalla, ottaen huomioon erilaisten osallistujien oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella. 2. Koordinoimme pyrkimyksemme niin, että toimimme yhtä aikaa yhdessä yhteisten tavoitteiden (ks. yllä) saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa joukkomittaista väkivallatonta vastarintaa maidemme pääkaupungeissa.

Vastarinnan päivä on 15. huhtikuuta 2019. Jos emme silloin saavuta tavoitteitamme, järjestämme laajemman vastarintapäivän myöhemmin.

Desentralisaatio ja moninaisuus

Näiden ratkaisevien seikkojen lisäksi kannatamme lämpimästi kansallista ja alueellista itsemääräämisoikeutta, joka ilmaisee kaunista moninaisuutta kulttuureissamme – taiteissa, uskonnoissa, politiikassa. Rohkaisemme vastarintaan osallistuvia liikkeitä verkostoitumaan keskenään, jotta opimme parhaita toimintatapoja toisiltamme ja kasvatamme yhdessä vaikuttavuuttamme ja voimme iloita osallistumisesta kohtalon meille osoittamaan valtaisaan tehtävään. Me vapaissa ja voimakkaissa yhteiskunnissa asuvat toimimme yhdessä heidän kanssaan, jotka eivät voi osallistua, ja käytämme asemaamme tukeaksemme haavoittuvia yhteisöjä ympäri maailmaa taistelussa eloonjäännistä.

Uudistava [regenerative] kulttuuri

Välttämättömät muutokset johtavat kauniimpaan planeettaan ja parempaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Meidän kaikkien elämä muuttuu – joko päätämme säilyttää hyvät osat ja luovumme osista, jotka eivät meitä auta, tai yhteiskunta romahtaa tavalla, joka tuhoaa rakastamamme asiat.

Suosittelemme voimakkaasti, että vastarinnan organisoijat perustavat uudistavan kulttuurin työryhmän, jonka tehtävä on huolehtia ryhmän emotionaalisista, mielenterveydellisistä ja kulttuurillisista tarpeista. Tunnistamme, että tänä romahdusten ja vaarojen aikana, yhteisöllinen tuki ja kumppanuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Tällä ratkaisevimmalla hetkellä meillä on tilaisuus sankaruuteen. Meillä on mahdollisuus taistella koko ihmiskunnan ja maapallon elämän puolesta. Hävittävänä on kaikki ja voitettavana uusi maailma.  Tarkempiin yksityiskohtiin voi tutustua organisaatiodokumenteissamme ja periaatteet ja arvot-dokumentissa. 

*Yksi esimerkki on arvonta. Edustajat valitaan arpomalla, niin että he edustavat yhteiskunnan tavallisia jäseniä, eikä heihin voida vaikuttaa demokratianvastaisin keinoin kuten vaaleissa.

Lisäinformaatiota, yhteydenotot ja tiedot kansainvälisistä audiokonferensseista: XR-International@protonmail.com

Tämä on kansainvälisen julistuksen pääsisältö, johon voi tulla vähäisiä muutoksia.

Extinction Rebellon on kansainvälinen yhteiskunnallinen liike, jonka tavoitteena on johtaa radikaaleja muutoksia väkivallattomasti, jotta lajien sukupuutto ja ilmastonmuutos voidaan välttää. Liike perustettiin vuonna 2018, jolloin noin sata akateemikkoa allekirjoitti toimintakutsun. Suuri joukko liikkeen aktivisteista on luvannut mennä vaikka vankilaan tavoitteiden saavuttamiseksi.