3. heinä, 2017

VAPAIDEN YKSILÖIDEN JUOMISTA ON SÄÄDELTÄVÄ

VAPAIDEN YKSILÖIDEN JUOMISTA ON SÄÄDELTÄVÄ

Alkoholilainsäädäntöä muutettaessa on annettu ymmärtää, että Suomessa alkoholin juomista säädellään poikkeuksellisen voimakkaasti. Näin ei ole.

Havumetsävyöhykkeen ulkopuolisessa Euroopassa alkoholin nauttimisen määrää rajoitetaan sosiaalisilla normistoilla, sosiaalisilla pakoilla. Välimeren maissa, mutta myös Keski-Euroopan maissa, on koko suvulle suuri häpeä, jos joku sen jäsen esiintyy päihtyneenä. Suvun joku jäsenistä laitetaan noutamaan päihtynyt jäsenensä kadulta tai ravintolasta. Myös havumetsävyöhykkeen Ruotsissa ja Norjassa päihtyneenä esiintyminen on noloa.

Sen sijaan havumetsävyöhykkeen maissa Venäjällä, Suomessa ja Irlannissa päihtyneenä esiintyvä henkilö on tavallinen näky. Siinä ei ole mitään hävettävää ja outoa. Yksilön yhteisöistä irralliset oikeudet ovat entisestään vahvistaneet oikeutta esiintyä millaisena ja missä kunnossa tahansa.

Niissä maissa, joissa yhteisölliset sosiaaliset velvollisuudet ovat vahvat ja yhteisön jäseniä tukevaa, ei tarvita erityistä säännöstelyä alkoholin myynnin suhteen. Suomessa säännöstelyä tarvitaan, koska lähes rajoittamattoman vapauden ihmisyksilö ei yksinkertaisesti voi hallita yksin koko potentiaalista toiminta-areenaansa. On arvioitu, että hallituksen esitys alkoholilain muuttamiseksi aiheuttaa vähintään 200 ihmisen kuoleman vuodessa.

Olen arvostanut maalaisliiton perinteeseen nojaavaa keskustaa yhteisöihin nojaavasta ajattelutavasta. Jos osaan tulkita alkiolaisuutta ja pellervolaisuutta oikein, se korosti yksilön pärjäämistä osana yhteisöä. Sosiaalinen normisto on ollut sille tärkeää. Nyt kelkka on kääntynyt täysin päinvastaiseen suuntaan. Uusliberalismi on voittanut myös tällä kentällä.