22. tammi, 2017

TRUMP EI MUUTA YHDYSVALTOJA

TRUMP EI MUUTA YHDYSVALTOJA

Presidentti Donald Trumpin puhe oli isänmaallinen, kuten kaikkien Yhdysvaltain presidenttien puheet ovat aina olleet. Jokainen presidentti on ensimmäisessä puheessaan ylistänyt maataan ja sen tärkeää roolia maailmassa. Myös ”Amerikan” vahvuuden korostaminen ja uudistaminen on ollut vakioteema.

Yhdysvallat luotiin kapitalistiseksi valtioksi, sellainen se on ollut ja sellaisena se tulee jatkamaan. Sen talous kasvoi monikansalliseksi jo 1800-luvun lopulla. Yhdysvallat tarvitsee maailman markkinoita. Yhdysvallat pyrkii kehittämään vapaakauppa- tai muita järjestelyjä, joilla se pyrkii luomaan pääomalleen mahdollisimman vapaan tilan toimia. Jokainen presidentti tukee tätä kehitystä ja jos hän sitä vastustaisi, ei sille mitään voisi.

Pääoman ykkösintressi on aina itsensä kasvattaminen. Ilmastonmuutoksen torjuminen on sille arvo vain siinä tapauksessa, että uusi ekologinen teknologia kerryttää riittävästi uutta pääomaa. Nykyisessä tilanteessa, jossa pääomaa on runsaasti enemmän kuin sijoituskohteita, voisi syntyä tilanne, jossa pääoma sitoutuu sekä ilmastoa likaavaan että ns. puhtaaseen teknologiaan. Toinen käsi saastuttaa ja toinen puhdistaa. Tälle ei yksi presidentti voi mitään. Trump on avoimesti kyyninen ilmastokysymyksissä, kun sitä vastoin hänen edeltäjänsä kannatti varovaisesti toimenpiteitä puhtaan ilmaston puolesta, vaikka käännettä parempaan ei tapahtunut (Pariisin sopimus ei ole ratkaisu).

Tärkein ihmisoikeuskysymys on ihmisten tappamisen lopettaminen. Presidentti Trump on todennut, että Yhdysvallat hakee ystävyyttä ja hyvää tahtoa maailman kansakuntien kanssa ja että Yhdysvallat ei pyri pakottamaan elämäntapaansa kenellekään. Tämän lupauksen Trump saattaa kyetä pitämään, koska rauhantila on pääsääntöisesti etu taloudelle ja bisnekselle, paitsi sotateollisuudelle. Myönteistä on, että Trump haluaa, että ”maailman suurimmat ydinasevaltiot – Yhdysvallat ja Venäjä – voisivat vähentää ydinasearsenaaliaan olennaisesti.

Ystävyyden ja ydinaseiden vähentämisen politiikka on Trumpille mahdollista ehdolla, että sotateollisuudelle annetaan korvaavaa voittoa tuottavaa tehtävää. Trump on viitannut avaruuden valloittamiseen. Sinne sotateollisuuden kapasiteetti ilmeisesti olisi suunnattavissa. Yhdysvaltain sotateollisuus on erittäin vahva toimija. Siihen on sitoutunut valtava määrä pääomaa, mutta myös työvoimaa. Ei sitä noin vain voi supistaa.

Ydinaseiden vähentämiselle Yhdysvalloilla on mitä parhaat edellytykset. Presidentti Obaman aikana ydinseita valmistettiin paljon lisää. Vaikka nuo  ydinasemäärät nyt tuhottaisiin, jäljelle jää presidentti Bushin aikaiset ydinaseet. Sen sijaan Venäjä, joka uusia ydinaseita ei juuri ole valmistanut, ei voi vähentää omaa aseistustaan samalla määrällä kuin Yhdysvallat. Todennäköisesti tästä syystä sopimukseen ydinaseiden vähentämiseksi ei päästä. Näennäisesti Venäjä tulee siihen syypääksi. Silti neuvottelut aseriisunnasta luovat maailmaan liennytyksen ilmapiiriä. Se avaa myös Suomelle mahdollisuuden palata puolueettomuuden ulkopolitiikkaan.

Vaalitaistelun jälkeen Trump ei ole sanonut mitään sellaista, jota voisi luonnehtia ihmisoikeuksien vastaiseksi. Päinvastoin hän on todennut, että väriin katsomatta kaikki amerikkalaiset tulevat rakentamaan maastaan parempaa. On silti todennäköistä, että hän rakentaa loppuun Bill Clintonin aloittaman Meksikon ja Yhdysvaltain välisen rajamuurin. Bush nuorempi laajensi rajamuurin pituutta 2006 ns. Secure Fence Act – lailla. Koska tuon lain puolesta äänestivät sekä Obama että Hillary Clinton, olisi Trumpin hyvin vaikea pysäyttää rakennustöitä, vaikka niin tahtoisikin.

Muslimeihin kohdistuvat viharikokset kasvoivat Obaman viimeisinä vuosina aivan uusiin lukemiin. Vuonna 2015 ne olivat jo korkeammat kuin mustan syyskuun vuonna 2001. Trumpilla on vaikea tehtävä pysäyttää muslimeihin kohdistuva vihapuhe. Ei tiedetä miten hän tulee toimimaan. Mitään erityistä syytä Trumpilla ei muslimivihaan ole. Luultavasti kauppiashenki vastustaa tältäkin osin ihmisten luokittelua uskonnon ja etnisen alkuperän vuoksi.

Todellinen ihmisoikeusongelma Yhdysvalloissa on ollut sosiaalinen epätasa-arvoisuus sekä köyhyyttä luovat ja ylläpitävät yhteiskunnalliset rakenteet. Donald Trump on selkeä pääoman edustaja. Häneltä ei luonnollisesti ole odotettavissa ymmärrystä työtätekeville ihmisille, yhteiskunnan osallisuudesta poispudonneista puhumattakaan.