22. joulu, 2016

PERHEESTÄMME JOKAISELTA JULKAISU

PERHEESTÄMME JOKAISELTA JULKAISU

Kulunut vuosi oli perheellemme kirjallisesti tuottoisa. Jokaiselta tuli julkaisu. Äiti Riitta kirjoitti kirjan ´Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen´ (väit.), tytär Rosalta tuli romaani Osteri, toiselta tyttäreltä Monalta ja isältä tietokirja. Isä Jussi julkaisi ´Arjen oopperan´ ja Mona toimitti kirjan ´Ihmiset kun innostuu, niitä on vaikea pysäyttää´. Juhanalta valmistui keväällä pro gradu.

Ajallisesti ensimmäisenä ilmestyi Rosan ´Osteri´ (Teos). Kustantaja esittelee romaanin sanoin: ”Rosa Meriläisen toinen romaani Osteri on tarina kehollisuudesta ja katsomisesta, katseiden alla olemisesta. Kirjan salavihkaisen taitavasti rakennettu kertoja näyttää Axel Munthen kuin katalyyttinä, joka avaa aikakautensa hoivan, vallan ja seksuaalisuuden ulottuvuudet.”

Loppukeväästä valmistui Juhana Särkelän palvelujohtamisen pro gradu ´Julkisia liikuntapaikkoja tarjoavan organisaation maine liikuntahallien käyttäjien keskuudessa. Case: Helsingin liikuntavirasto.´ Juhana teki opinnäytetyönsä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnalle. Vuoden aikana ilmestyivät myös Juhanan ensimmäiset blogit.

Äiti Riitan väitöskirjatyö (julk: Ensi- ja turvakotien liitto ry.) on ehdottomasti kirjoista merkittävin. Se pureutuu siihen prosessiin, joka keskeisesti johti sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämiseen sekä palvelujen tuottajien ja kuntien suhteen muuttumiseen kumppanuudesta bisnessuhteeksi.

Isä Jussi kirja ´Arjen ooppera´ (Kellastupa Oy) on kirjoitettu päihteitä käyttävien omaisille ja erityisesti päihderiippuvuuden alussa oleville ihmisille. Kirjassa osoitetaan, että riippuvuuden synty liittyy käyttäjien luonteenpiirteiden epätasapainoon.

Monan toimittama kirja (Setlementtiliitto ry.) kertoo ihmisten innostuneen toiminnan edellytyksistä. Kun ihmisille tarjotaan tilat ja mahdollisuudet, syntyy innostunutta toimintaa. Toimittamisen lisäksi Mona on kirjoittanut kirjan teoreettiset osiot.