21. joulu, 2015

ITSENÄISET JA VAHVAT LAHJAKKAAT

ITSENÄISET JA VAHVAT LAHJAKKAAT

Psykologi Abraham Maslow (1908–1970) tunnetaan tarvehierarkiastaan. Hän kehitti humanistista psykologiaa. Ihmisestä kovasti kiinnostuneena hän arvioi mm. erityisellä tavalla lahjojaan käyttäneitä merkittäviä henkilöitä toisiinsa.

Hänen mielestään erityisen lahjakkaita henkilöitä olivat mm. Benedictus Spinoza (kuvassa), Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Albert Schweitzer ja Eleanor Roosevelt.

Maslowin listalla oli yhteensä 48 erityisen lahjakasta henkilöä. Mielenkiintoista on, että listalla oli Eleanor Roosevelt, presidentin puoliso. Anna Eleanor Roosevelt (1884–1962) on edelleen yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä ihmisoikeusaktivisteista. Kun hänen miehensä Franklin Roosevelt (1882–1945) kuoli, Eleanor jatkoi yhteiskunnallista vaikuttamistyötään ja toimi maansa yleiskokousedustajana YK:ssa. Hän oli YK:n ihmisoikeuskomission puheenjohtaja. Tuolloin elettiin aikaa, jolloin YK:ta ja sen elimiä kehitettiin kansojen yhteisenä foorumina ja myös ihmisoikeustyö oli yksinapaisesta valtapolitiikasta riippumatonta ja siten universaalisti hyväksyttävää.

Kun Maslow tutki erityisen lahjakkaita henkilöitä, hän päätteli, että lahjakkaille oli yhteistä moni muukin piirre kuin itsensä toteuttaminen. Hän pani heistä merkille mm. seuraavia ominaisuuksia (lista on lainattu Heimo Langinvainiolta; Gosbi, Työnteon hyvä henki, WSOY 1999):

ITSEN JA MUIDEN HYVÄKSYMINEN. Itseään toteuttavat ihmiset pystyvät hyväksymään itsensä ja muut. He pitävät tärkeinä yksilöllisyyttä, omaa ja muiden ainutlaatuisuutta.

TODELLISUUDEN TARKKA HAVAINNOINTI. He kykenevät näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat, karsimatta tuskallista tai epämiellyttävää informaatiota.

LÄHEISET IHMISSUHTEET. Heillä on muutamia läheisiä ystävyyssuhteita, joissa he paljastavat itsensä täysin. He eivät ole läheisessä vuorovaikutuksessa monien kanssa, sillä he arvostavat yksityisyyttä.

ITSENÄISYYS. He ovat hyvin itsenäisiä ja seisovat omilla jaloillaan tarpeen vaatiessa. He pystyvät pitämään kiinni omasta näkökannastaan, mikäli ovat siitä vakuuttuneita, vaikka muut ovat eri mieltä. Tämä sisäinen voima auttaa heitä kestämään ulkoisia menetyksiä ja stressiä.

ONGELMANRATKAISUKYKY. Heillä on tunne elämäntehtävästä. He tekevät päätöksiä suhteessa elämänsä päämääriin, vaikka se merkitsisi väliaikaista uhrautumista ja turhautumista.

SPONTAANIUS. He ovat spontaaneja ja vastaavat elämän haasteisiin luonnollisella ja vaivattomalla tavalla. Sovinnaisuus ei sido heitä.

Muita huippuyksilöiden jakamia piirteitä ovat uuden arvostaminen, mystinen tunne ykseydestä luontoon ja ihmiskuntaan, veljeyden kokeminen suhteessa koko ihmiskuntaan, selkeä käsitys oikeasta ja väärästä sekä filosofinen huumorintaju ja luovuus.

Tällaisten ihmisten luonteelle kaikki karkeus, teennäisyys ja laskelmointi ovat täysin vieraita. He suuntautuvat käyttäytymisessä hienostuneeseen toisten ihmisten huomioon ottamiseen.

Ei ole yhden tekevää millaisia idoleja meillä on. Tämä päivä tarjoaa valitettavan paljon karkeutta, tyhjyyttä ja irrationalismia. Erityisen lahjakkaisiin ihmisiin tutustumisella on meihin kasvattava vaikutus.