26. loka, 2015

OVATKO KIINALAISET PARTIOLAISIA

OVATKO KIINALAISET PARTIOLAISIA

”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, / omaa maatani ja maailmaa, / toteuttaa partioihanteita / ja olla avuksi toisille.”

Tämän partiovalan vannoo 40 miljoonaa nuorta 216 maassa. Partiovala uusitaan kunakin viitenä ikäkautena ja joka vuosi Yrjönpäivänä. Uudistamisen tarkoitus on johdattaa partiolainen pohtimaan toiminnan perustaa. Kertaus vahvistaa opetettua.

Kiinan Kommunistisen Puolueen sääntöjen mukaan sen jäsenten tulee ylläpitää ja kehittää organisaationsa ihanteita. Se ero partiolaisilla ja kiinalaisilla kommunisteilla on, että kun partiolaiset vannovat Jumalan nimiin, kommunistisen puolueen jäsenet vannovat kommunistisen tulevaisuuden nimiin. Myös jäsenkoostumuksessa on eroa. Kun partiolaisia on lähes jokaisessa valtiossa – osassa sitä pidetään jopa viidentenä kolonnana – 88 miljoonaa kiinalaista kommunistisen puolueen jäsentä asuttaa vain yhtä valtiota, kotimaataan.

Partiolaisten tunnussana on ”Ole valmis!”. Partiolaisten keskeinen tehtävä on kouluttautuminen pidemmälle ehtineen johdolla. Oppiaineista parhaiten tunnetaan erätaitojen opetus. Harvemmin kiinnitetään huomiota partiolaisille annettavaan vahvaan johtamiskoulutukseen. Kiinan Kommunistisen Puolueen jäsenille johtajakoulutus annetaan puoluekouluissa.

Huomattavan monilla suomalaisen yhteiskunnan päättäjillä ja johtotehtävissä toimivilla on partiossa kasvatettu aate ja järjestötoiminnan taidot. Sama tilanne on Kiinassa Kommunistisen Puolueen jäsenten osalta. Ehkä jopa enemmistö Suomea johtavista ovat aatteeltaan partiolaisia, kun vastaavasti Kiinaa johtavista enemmistö on kommunistisen puolueen kasvatteja.

Vahva yhteisöllisyys on kommunistien ja partiolaisten yhteinen nimittäjä. Kaveria ei jätetä eikä petetä.

Partiotoiminnan tavoitteena on jäsenten kasvattaminen persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. Keskeisenä on uskonnollinen kasvatus. Kiinalaisen kommunistin tavoitteena on toimia esikuvallisesti, työskennellä epäitsekkäästi, erottaa yksityinen ja julkinen etu toisistaan ja toimia kaikkien hyväksi. Partioliikkeen ”Ole valmis!” sanotaan Kiinan kommunistisen puolueen säännöissä eri sanoin, mutta asia on sama.

Sekä partiolaiset että kiinalaiset kommunistit kehittävät itseään ihmisenä, ovat luotettavia, kunnioittavat toista ihmistä ja tuntevat vastuunsa yhteiskunnan asioista. Kun partiolaiset rakentavat ystävyyttä yli rajojen, kiinalaiset kommunistit vaalivat maailmanrauhaa.

Kiinassa ihminen hyväksyy Kommunistisen Puolueen ihanteet liittyessään puolueen jäseneksi. Partiolaisten ihanteet on kirjoitettu partiolakiin.

Molemmat velvoittavat jäseniään käyttäytymään esimerkillisesti ja kohteliaasti sekä pukeutumaan sen mukaisesti. Ulkomailla vieraillessaan kiinalainen edustaa ensisijaisesti maataan ja vasta toissijaisesti itseään.

Partiolaisen ja nuoren kiinalaisen kommunistin erottaa huivista. Partiolaisten huivi on Suomessa sininen, kun se kiinalaisilla on punainen. Partiolain vannoessaan partiolaiset saavat vasempaan hihaan merkin. Kiinassa on tiettävästi erillisistä merkeistä luovuttu.

Partiolaiset vannovat noudattavansa ihanteitaan valatilaisuudessa, kiinalaiset vastaanottaessaan puolueosastossaan jäsenkirjansa. Jos partiolainen rikkoo valansa, hänet voidaan erottaa partiolippukunnan päätöksellä. Rikkeen tehneelle kiinalaiselle annetaan puolueesta potkut, kun asia on ensin käsitelty kontrollikomiteassa.

Erityisesti englantilaistyyppiseen partiolaistoimintaan kuuluu partiovalan uudistaminen. Taustalla on ajatus, että partiolaisten on syytä ajoittain pohtia toiminnan perustaa. Myös Kiinassa kommunistit toimivat arkipäiväistymistä vastaan. He eivät vanno toistamiseen, mutta käsittelevät säännöllisesti marxilaisuutta opintokerhoissaan.

Siinä partiolaiset ja kiinalaiset kommunistit ovat vastakkaista mieltä, että partiolaisten mielestä Kiinassa kasvatus on ideologista, kun taas kiinalaiset kommunistit ovat sitä mieltä, että lännessä kasvatus on ideologista.