3. loka, 2015

TTIP LUIMISTELEE TAUSTALLA

TTIP LUIMISTELEE TAUSTALLA

Maahanmuuttajien asutusongelmat Euroopassa ja SSS-hallitus Suomessa ovat kuin luojan lahja TTIP-suunnitelman toteuttajille. Taustalle on unohtunut, että TTIP merkitsisi pidemmällä aikavälillä niin mittavaa heikennystä tavallisten eurooppalaisten ihmisten elämisen tasoon, että siihen verrattuna tämän hetkisen oikeistolaisen politiikan seuraukset ovat vähäisiä.

Talouspoliittinen eliitti käyttää sumeilematta hyväkseen maahanmuutosta käytävää keskustelua. Sille on eduksi, että pienet rasistiryhmät näyttäytyvät toreilla. Tässä syy, että oikeistomedia uutisoi niistä näkyvästi. Jopa yksi Ku-Klux-Klan –poikanen nousee viikon uutiseksi. Eliitti on mielissään myös ja etenkin rasistien vastaisista mielenilmauksista, koska ne kuluttavat sille potentiaalisesti hankalimmalta TTIP-vastaiselta porukalta toimintavoimia. Suuren pääoman kamareissa naureskellaan. Siellä on saattanut jopa syntyä miete miten helppoa massojen liikuttelu onkaan.

Rasismi-keskustelun tiimellyksessä on hyvä muistaa myös tämä puoli asiasta.

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus TTIP-neuvottelut on alun perinkin ollut tarkoitus käydä suurelta yleisöltä niin salassa kuin mahdollista. Eurooppalainen TTIP-myönteinen media on koko neuvottelujen ajan kirjoittanut niistä vain pakollisen. Tämä on ilmeinen Yhdysvaltain tahto. Sen tavoitteena on laajemman taloudellisen hegemonian saavuttaminen kuin Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppa. Yhdysvaltain suuryritykset haluavat levitä kaikkialle minne suinkin mahdollista. Olemme nähneet miten aggressiivisiksi ne ovat tulleet, kun Venäjän jako osiin ei ole onnistunut ja Kiina jaksaa hyvin.

Parhaillaan käytävissä Yhdysvaltain, Etelä-Amerikan valtioiden, Israelin, Etelä-Korean, Turkin, Australian ja mm. Liechtensteinin sekä eräiden muiden valtioiden väliset TTIP-neuvotteluja vastaavat TISA-neuvottelut on käyty täysin salassa. Edes neuvottelupaikkoja ei ole saatettu julkisuuteen. Se tiedetään, että TISA-sopimus on tarkoitus pitää salaisena vielä viisi vuotta sen allekirjoittamisen jälkeenkin. Voi vain kysyä mitä täytyy pitää kansalaisten raivostumisen pelossa näin piilossa.

Yhdysvaltain alueella ja muualla lännessä toimivien suuryritysten tavoitteena on saada valtioiden välille sopimus, joka poistaa kaikki mahdollisuudet suuryritysten vallan säätelyyn. Jos TTIP astuu voimaan kapitalismin säätely käy mahdottomaksi. Yhteiskunnan rakenteita korjaavalle reformistiselle politiikalle ja reformistisille puolueille jää vain äännähtelyn sija. TTIP ja TISA –sopimukset merkitsisivät myös vesi-, energia-, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja koulutuksen saattamista yksityisille firmoille. Mahdollisuuksien tasa-arvon tavoitteet kävisivät mahdottomiksi ilman laajoja suuryritysten ja niitä edustavien poliitikkojen vastaisia kansannousuja. Tätäkö me haluamme? Me voimme vielä torjua suuryritysten maailman haltuun oton siirtymällä Torniosta EU:n pääkaupunkeihin ja pysyä siellä niin pitkään, että kyseiset neuvottelut lopetetaan.

TTIP ja TISA merkitsevät avointa siirtymistä uuskolonialismiin. Avointa siksi, että sillä ei olisi enää minkäänlaista vastavoimaa. Teollistuneiden valtioiden kansalaisten suuren enemmistön ajattelutapa ja moraali palautuvat rajoittamattomien vapaakauppakäytäntöjen myötä kolonialismin hyväksyvälle tasolle. Kun vanha kolonialismi oikeutettiin kristinuskon viemisellä, uuskolonialismi oikeutetaan yhdysvaltalaisen tulkinnan mukaisilla ihmisoikeuksilla. Tässä tärkein syy miksi ihmisoikeuksia kotimaassaan polkeva Yhdysvaltain johto aloitti ihmisoikeuskampanjan siinä vaiheessa, kun sen alueella toimivien yrityksien markkinat täyttyivät ja ne tarvitsivat uusia.

Hyvänä yhdysvaltalaisen imperialismin apulaisena Euroopan unioni on tehnyt pakkovapaakauppasopimukset Afrikan valtioiden kanssa täydessä hiljaisuudessa. Läntiset yritykset tuovat sieltä kymmenen kertaa enemmän pääomia osakkeenomistajille kuin mitä eurooppalaiset veronmaksajat sinne kehitysapuna lähettävät. Unionin alueen suuryritykset ovat ostaneet Afrikasta valtavia maaomaisuuksia, joissa viljellään ruokaa eurooppalaisille. Tämän ja vahvistuvan ilmastonmuutoksen vuoksi yhä suurempien määrän afrikkalaisia ihmisiä on pakko lähteä kotoaan pois. He tulevat Eurooppaan.

Tiedämme edellisestä kolonialismin kaudesta, että kun kolonialistit saavat riittävän taloudellisen ja henkisen herruuden, sitä ei pidättele mikään. Itsenäisyydestään kiinnipitäviä Lähi-idän, Afrikan ja Aasian maita tullaan sumeilematta pommittamaan. Miljoonia kuolee tulevaisuuden irakeissa, libyoissa ja syyrioissa. Se vuorostaan muokkaa yleistä mielipidettä – kuten edeltävän kolonialismin aikana – kolonialistiseen herruusmentaliteettiin. Siinä vaiheessa suuryritykset eivät enää tarvitse ”ihmisoikeus” teemoja. Länsi-ihmisten pöydät katetaan rasistisella moraalilla.

Ihmisten valtava enemmistö hyväksyy tai on ainakin hiljaa, kun Yhdysvallat liittolaisineen toteuttavat ”suojeluvastuuta” ja tekevät sen nimissä ”ennaltaehkäiseviä iskuja” maailman eri kolkilla. ”Suojeluvastuun” ideaa on myyty ihmisten mieliin jo useita vuosia. ”Suojeluvastuun” kehittäjän, Australian entisen ulkoministerin ja International Crisis Group –järjestön johtajan Gareth Evansin mukaan maailmassa oli neljä vuotta sitten yli kymmenen konfliktia, joissa suojeluvastuu olisi ollut ajankohtainen.

Läntinen media tulkitsee ”suojeluvastuun” nimissä ihmisten tappamisen pommituksin humanitääriseksi rauhan teoksi. Kun ihmiset omaksuvat tämän moraaliinsa, parlamentteihin valitaan pääsääntöisesti vain ne ehdokkaat, jotka noudattavat tämän moraalin mukaista politiikkaa. Syntyy järjestelmä, jota voi kutsua parlamentaariseksi diktatuuriksi.

Edellisen kolonialismin kaudella tavalliset eurooppalaiset ja amerikkalaiset ihmiset hyötyivät rasismista ja sen mukaisesta kehitysmaiden alistamisesta. Uuskolonialismissa näin ei käy. Kapitalismin siirryttyä finanssikapitalistiseen vaiheeseensa, työtätekevien ihmisten palkat laskevat vaikka yritysten tuotot kasvavat. Yhdysvalloissa ammattityöläisten palkat ovat pysyneet samana jo kolmekymmentä vuotta, vaikka yritysten voitot ovat kasvaneet päätähuimaavia lukuja. Helposti toisiin vaihdettavien työntekijöiden palkat ovat laskeneet. Lähes kaikki kaupan palvelutehtävissä olevat joutuvat tekemään kahta jopa kolmea työtä. Yhdysvalloissa lähes neljä ihmistä kymmenestä (38 %) toimeentuloraja jää köyhyyden puolelle.

Kun vahva ja heikompi lyövät hynttyyt yhteen, heikompi joutuu mukautumaan vahvemman tapoihin. TTIP-sopimus merkitsisi eurooppalaisen köyhyyden kasvamista yhdysvaltalaisiin mittoihin.

Onko meille tulossa uusfeodalismin aika, jossa maapallo on jaettu finanssiomistusten mukaisesti. Olemmeko kulkemassa uuteen keskiaikaan, jossa uusfeodaalit määrittelevät vallitsevat ajatukset, humanismin ja moraalin samalla tavalla kuin ne menneessä keskiajassa määritteli viime kädessä paavi.