4. kesä, 2015

MITÄ TEKEE RAUHANLIIKE?

Ukraina on irtisanoutunut ihmisoikeussopimuksista. Se on ilmoittanut tarvitsevansa lisää rahaa ja jättävänsä entiset velat maksamatta. Rahaa se tarvitsee sotimiseen. Samalla kun Ukraina on vastaanottanut Yhdysvalloilta sotilaallista apua, se on välinpitämätön Euroopan unionin julkilausumien arvojen suhteen. Mitä tekee rauhanliike, kun Yhdysvaltain sotilaallinen aggressiivisuus on lisääntynyt ja nostanut muissa läntisissä maissa sotilaallista toimeliaisuutta. Myös Suomi on kytkeytynyt sotilastukikohtaverkostoaan laajentavaan Yhdysvaltoihin.

Ukrainan kansan hätä kasvaa. Ukrainalaisten palkat ovat laskeneet vuodessa 4 000 dollarista 1 700 dollariin, maan kansantuote on enää 76 miljardia, kun se oli vuonna 2013 182 miljardia. Ukrainan kansa tarvitsisi tukea, mutta Yhdysvallat ja Euroopan unioni antaa väsyneelle kansalle lisää sotimista.

Tilanteesta hyötyvät vain harvat länsikauppaan suuntautuneet ukrainalaiset oligarkit sekä yhdysvaltalaiset yritykset. Ne ovat vuodessa lisänneet kauppaansa Venäjän kanssa 6 %. Samaan aikaan EU-maiden keskimääräinen Venäjän kaupan arvon lasku oli 10 %. Suomen kaupan arvo laski 16 %. Suomelle tulee kalliiksi sitoutuminen Euroopan unioniin, rauhan ja ystävällisten suhteiden sijaan.

Mitä siis tekee rauhanliike? Se pohdiskelee Venäjän sisäistä tilannetta.