4. joulu, 2014

PSYKOKULTTUURI TEKEE AVUTTOMIA

Monen monituiset tuntemukset ja mielentilat diagnosoidaan sairauksiksi. Sairaat ohjataan terapiaan. Heitä on jo niin paljon, että yhteiskuntaa leimaa terapiakulttuuri. Kulttuuri vaikuttaa voimakkaasti jokaiseen. Psykokulttuuri ei lisää yksilön autonomiaa ja vahvistumista. Se päinvastoin luo riippuvuussuhteita erilaisista ammattikunnista, joita elämän asiantuntijoiksi kutsutaan. Psykokulttuurin ilmapiiri tekee ihmisistä avuttomia, itseensä käpertyneitä käskytettäviä.

Avuttomuus on lamaannuttanut länsimaissa kyvyn analysoida yhteisöllisesti ja poliittisesti aikakautemme keskeisiä ongelmia, saati etsiä ratkaisua niihin. (JS / ks. Mikko Saastamoinen, Masennus terapiakulttuurin ilmentymänä, teoksessa Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen (toim.), Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi, siv. 140–143. UNIpress 2014.)

Kaksi viisasta keskustelee.
Toinen heistä, psykiatri, kysyy:
- Miksi te haudotte itsemurhaa?
Toinen viisas:
- Kun elämä on niin tylsää.
Psykiatri:
- Luuletteko, että se olisi itsemurhan jälkeen jotenkin hauskempaa?