28. marras, 2014

NAISEUS TOTEUTUU SOTILAANA

”Yhteiskunnassa on useita instituutioita ja rakenteita, joiden toiminta on sosiaalisesti sukupuolittunutta. Armeija on tästä hyvä esimerkki. Sotilaiden odotetaan… oppivat käyttämään väkivaltaa, kestämään kipua ja rasitusta, sietämään psyykkistä kuormitusta ja hoitamaan velvollisuutensa sitä kyseenalaistamatta.”

Tasa-arvon vuoksi myös naiset haluavat oppia hoitamaan velvollisuutensa kyseenalaistamatta, kipua ja kuormitusta kokien. Se vahvistaa naiseutta.

(Sitaatti Jukka Valkosen, teoksessa Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen (toim.), Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. UNIpress 2014.)