5. marras, 2014

PALUU TSAARIN BYROKRATIAAN

Byrokratia on ihmiskunnan yksi hienoimpia kehitelmiä. Se on kaiken myönteisen ja laillisen edellytys. Parhaimmillaan se on este mielivallalle ja hallitsevien oikuille.

Suomen moderni byrokratia on ruotsalaisten perua.  Ruotsiin se suodattui Hollannista ja muualta länsieurooppalaisista malleista. Se lähti kasvottomasta lainalaisuudesta ja pysyvistä tehtävistä, jotka oli irrotettu kulloisenkin viranhaltijain persoonista. Kestävää edistystä siinä edusti lakimääräisyys ja työnjaon sekä tehtävien pysyvyys.

Tsaarin Venäjä ei pakkosyöttänyt Suomelle byrokratiaa, niin kuin usein väitetään. Keisarillinen Venäjä edusti anti-byrokraattista mallia, joka reagoi tilanteisiin improvisoiden, ilman että lait ja byrokratia estivät tarpeellisiksi havaittuja toimia.

Venäjä edusti hallinnossaan yksilökeskeisyyttä ja luovuutta. Systeemi nojasi hallitsevien luottamusta nauttiviin suosikkeihin, jotka ratkaisivat ongelmia tilannekohtaisesti antamatta lakien ja ennakkokäsitysten muodostua esteeksi.

Vääntö kahden perusmallin, Ruotsista perua olevan mallin ja Tsaarin Venäjän mallin, välillä jatkuu. Tällä kertaa meidän byrokratiaamme ollaan uudistamassa New Public Managementin avulla joustavaksi ja ikään kuin markkinaehtoisemmaksi. Se muistuttaa Venäjän mallia. (Historian professori Markku Kuisma: Yksinkertaisuuden ylistys. Siltala 2013.)