21. touko, 2021

LIIKENNE KAIKILLE

LIIKENNE KAIKILLE

Vantaa muodostaa maantieteellisesti alueen, jossa kaikki liikennemuodot ovat välttämättömiä. Omat lukunsa asettaa se, että kaupungissa on useita keskuksia. Liikenteen kehittämisessä on otettava huomioon kaikki väestöryhmät sekä erilaiset liikkumistarpeet ja -muodot.

Julkinen liikenne ei toimi siten, että se tukisi arjen sujumista.

Yksityisautoilu on välttämätöntä työssäkäyville, lapsiperheille ja heille, joiden pitää liikkua päivittäin tai lähes päivittäin paljon. Autoilijoille on turvattava riittävät maksuttomat tai edulliset pysäköintialueet. Maksulliset pysäköintihallit verottavat tavallisen tulonsaajan kukkaroa liikaa.

Autoilun vähentämisen tavoite on sinänsä myönteistä, mutta pitää silti muistaa, että autoilun aiheuttama ilmastonsaaste on kuitenkin vain yhdeksän (9) prosenttia kaikista päästöistä. Ensin pitää luoda vaihtoehtoiset liikkumisen mahdollisuudet ja vasta sen jälkeen luoda menetelmiä autoilun vähentämiseksi.

Ensisijainen tavoite on, että julkinen liikenne on riittävän tiheään joka puolella Vantaata.

Tavoitteeksi tulee asettaa julkisen liikenteen käytön maksuttomuus paljon Vantaata köyhemmän Tallinnan tapaan. Ensi vaiheessa maksuttomuuden piiriin tulee saattaa vanhukset ja lapsiperheet.

Pyöräteitä kannattaa rakentaa ristiin rastiin kaupunkia. Tämä hanke on alkanut ja toivon mukaan se etenee ripeää vauhtia. Pyöräilyn suosio on kasvanut no niin pitkään, että sitä ei voida pitää enää muoti-ilmiönä. Siitä on tullut yleinen liikennemuoto.

Vantaalla on oivalliset kävelyreitit ja -kadut. Kävelijöiden turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Erityisesti vanhusten liikkumisen turvallisuus on taattava.

Rataliikennettä kannattaa kehittää, jos sille osoittautuu tarvetta kaupungin voimakkaan kasvun vuoksi. Rata, kuten kaikki investoinnit, tulee tehdä vastaamaan tarpeita. Kun tarpeet ohjaavat investointeja, tulevat kustannukset taloudellisena hyötynä takaisin. Näin kävi kehäradan kohdalla. Hinta 850 miljoonaa euroa tuntui alussa huimalta. Enää kukaan ei kiistä kehäradan taloudellista hyötyä.

Oma lukuna on lasten liikkuminen. Vaikka viime vuosina ei ole tapahtunut vakavia onnettomuuksia, on lasten liikkumisturvallisuuteen kiinnitettävä jatkuvaa huomiota. Ei ole oikein, että äidit ja isät odottavat pelonsekaisin tuntein lapsiaan kotiin. Hyvä mieli ja sen myötä sujuva arki syntyy turvallisessa ympäristössä.