2. joulu, 2020

VANHUKSET ULOS SUUNNITTELUSTA JA JUNISTA

VANHUKSET ULOS SUUNNITTELUSTA JA JUNISTA

-Julkaistu Vantaan Sanomissa 29.11.2020

Vuosi sitten ikäihmiset olivat varovaisen tyytyväisiä. HSL myönsi alennuksen kertalippuihin. Vaikka alennus koski vain muutamaa matkustajista hiljaista tuntia, oletettiin, että HSL:n avaus oli alku prosessille, joka johtaisi kaikkien lipputyyppien hintojen alennukseen eläkeläisille ja pienten lasten vanhemmille ja ennen pitkää julkisen liikenteen maksuttomuuteen. Se olisi ollut myös todellinen ilmastoteko.

HSL:n johto toimi toisin. Se poisti kertalippujen alennuksen. Päätös oli epäsosiaalinen. Pieneläkeläiset joutuvat palaamaan entiseen, pitämään toimintapiirinsä kävelyetäisyyden sisällä. Neljälläkymmenellä prosentilla eläkkeensaajista bruttoeläke on 1.250 euroa kuukaudessa tai sen alle. Joka neljännellä eläkkeensaajalla eläke jää alle tuhannen euron. Olisi mainiota, jos päättäjät muistaisivat nämä faktat.

HSL:n hallituksen päätös tuli puskasta. Asian käsittelystä hallituksen kokouksessa 3. marraskuuta tuli tieto kolme päivää ennen kokousta. Kenelläkään ei ollut aikaa valmistautua asian käsittelyyn. Vantaalla kaupunginhallitus ja sen konsernijaos eivät ehtineet ohjeistaa HSL:n hallituksessa olevia kaupungin edustajia. Niinpä edustajamme käyttäytyivät omien mieltymystensä mukaisesti, eivät yhtäläisesti.

Vantaan konsernijaoksessa HSL:n päätös on herättänyt pahennusta. Espoon konsernijaosto on päättänyt esittää HSL:n hallitusta palauttamaan eläkeläisten kertalipun. Monet Vantaan järjestöt ovat ottaneet kantaa HSL:n hallituksen päätöksen muuttamiseksi.

Tästäkin tapahtumasarjasta kuultaa välinpitämättömyys ymmärtää eläkkeensaajien tarpeita. Syvällä asenteissa elää näkemys vanhuksista, jotka eläköidyttyään jäävät lepäämään hoivattaviksi ja tuottamaan isoja laskuja veronmaksajille. Aivan kuin pienituloisille myönnettävä matkalipun alennus olisi lisärasite edellisten päälle.

Unohdetaan, että valtaosa meistä ihmisistä elää normaalia elämää viimeiseen hetkeen saakka. Lähes jokainen meistä kuolee kotonaan tai viimetingassa sairaalaan vietyinä. Vain alle viisi prosenttia tarvitsee ns. raskaita hoitoja viimeisten elinvuosien aikana ja kymmenisen prosentti tarvitsee kotiinsa tukea. Julkisen liikenteen lippujen hintojen sovittaminen eläkkeensaajien tuloihin tukee eläkkeensaajien osallistumista yhteiskunnalliseen elämään.

Vantaalla puhutaan paljon kuntalaisten osallistamisesta kunnan päätösten suunnitteluun. Valtuustossa on hyväksytty useita osallistamista edistäviä asiakirjoja. Käytännössä kuitenkaan edes kaikkia lain kirjaimia kuntalaisten osallistamisesta ei panna käytäntöön.

HSL:n ei tarvitse välittää Kuntalain 27 §:n määräyksistä, mutta kuntien pitää. Pykälässä todetaan yksiselitteisesti, että vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston avulla ja kautta kaupungin kaikki päätöksentekijät pääsevät vuorovaikutukseen ikäihmisten kanssa. Vuorovaikutus kohentaa laadullisesti päätösten tasoa.

Toivotaan, että HSL:n epäonnistunut lippupäätös jää viimeiseksi huonosti valmistelluksi päätökseksi. Nyt vanhukset työnnettiin ulos päätöksen valmistelusta ja junista. Otetaan tästä tapauksesta opiksi.

Jussi Särkelä
puheenjohtaja
Vantaan vanhusneuvosto