11. maalis, 2020

NAISTEN PÄIVÄN RUUSUT APULAISKAUPUNGINJOHTAJA ÅSTRANDILLE

NAISTENPÄIVÄN RUUSUT APULAISKAUPUNGINJOHTAJA ÅSTRANDILLE

Myyrmäen Eläkkeensaajat ry. kävi ojentamassa kulttuurin ja vapaa-ajan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrandille ja hänen lähimmille työtovereilleen Naisten päivän ruusut. Puheenjohtaja Jussi Särkelä kiitti toimihenkilöitä heidän tekemästään tärkeästä työstä. Riikka Åstrand puolestaan sanoi arvostavansa Myyrmäen Eläkkeensaajien monipuolista toimintaa. Ruusut jakoi yhdistyksen varapuheenjohtaja Aila Luukkonen ja hallituksen jäsen Keijo Heino.

Kuva: Vas. Aila Luukkonen, kulttuurijohtaja Annukka Larkio ja oik. Keijo Heino, kaupunginjohtajan sihteeri Jaana Theman, Åstrand ja Särkelä.

Alla puheeni.

Arvoisa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand

Te toimihenkilöt olette meille kaupunkilaisille tärkeitä, välttämättömiä. Te paitsi ylläpidätte kaupungissamme olevia hyviä käytäntöjä, myös viette käytännössä eteenpäin kehittämishankkeita, jotka tekevät kaupungistamme yhä paremman ja siten kohentaa meidän jokaisen elämisen edellytyksiä. Kuitenkin meillä kaupunkilaisilla on taipumus osoittaa pikemminkin tyytymättömyyttä kuin tukea ja kiitollisuutta teille.

Nykypäivän ikäihmiset, sukupolvi, joka toisaalta uudisrakensi maamme sodan jälkeen ja toisaalta oli muokkaamassa hyvinvointivaltiotamme, jos ketkä, tietävät, että hyvien rakenteiden ylläpitäminen ja etenkin uuden rakentaminen vaati vaivaa ja puurtamista.

Tällä käynnillämme, me Myyrmäen Eläkkeensaajat, haluamme tuoda teille lämpimät Kansainvälisen Naistenpäivän tervehdyksen. Kun Yhdistyneet Kansakunnat vietti Kansainvälistä Naisten vuotta vuonna 1975, se siinä yhteydessä vahvisti jo vuosikymmeniä aikaisemmin vietetyn naisten päivän, 8. maaliskuuta, ”naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päiväksi”. Tänään, kun seuraamme kansainvälisiä tapahtumia, on tärkeää muistaa, että naistenpäivä on nimenomaan rauhan päivä.

Paikallisella tasolla toimivaa rauhantyötä on ylläpitää ihmisten välistä toimivaa vuoropuhelua. Vantaalla on yli sadasta erilaisesta kielellisestä kulttuurista tulleita ihmisiä. Täällä jos missä on tarve rakentaa ihmisten välisiä yhteyksiä.

Myyrmäen Eläkkeensaajat lupaa tukea Teitä tärkeässä työssänne. Me puolestamme lupaamme Vantaan osallisuus -teeman mukaisesti järjestää ja kehittää ikäihmisille toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Järjestäessämme viikoittain virkistys-, harrastus- ja opintotoimintaa kahdeksassatoista kerhossamme, niihin osallistuu lähes kolmesataa ikäihmistä. Se on kolme neljäsosaa jäsenistämme. Tässä yhteydessä kiitämme kauttanne kaupunkia siitä, että se tukee yhdistystämme tässä työssä. Ilman kaupungilta saamaamme tukea, toimintamme ei nykymuodossaan olisi mahdollista.

Arvoisa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand ja teidän lähimmät työtoverinne. Toivotamme teille mitä parhainta Naisten Päivää.