23. maalis, 2018

LAUSUNTO KULJETUSPALVELUISTA

LAUSUNTO KULJETUSPALVELUISTA

Kunnat joutuvat järjestämään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset nykyisestä eri tavalla. Muiden muassa Vantaalla on tehty rajusti töitä hyvän tavan löytämiseksi. Kaupunki on järjestänyt useita tilaisuuksia palvelujen käyttäjille löytääkseen tyydyttävän tavan. Ko. lait lähtevät siitä, että henkilöille, joilla ei ole toimintakykyä liikkua itse, järjestetään mahdollisuus vastaavan tasoiseen palveluun kuin vammattomilla on.

Eduskunta hyväksyi toissa päivänä ns. liikennekaareen liittyvän lakiesityksen, sen toisen osan. Se on niin vaikeaselkoinen, että sitä on jopa kansanedustajien ollut vaikea ymmärtää. Lain puutteellisuuden myönsivät sen käsittelyssä jopa eräät hallituksen kansanedustajat. Liikennekaari koskee kaikkiaan 59:ä lakia.

Vaikka lakiesitys on myös perustuslakivaliokunnan mukaan tavalliselle kansalaiselle käsittämättömät, niin laki on pakko hyväksyä. Hylkäämisestä syntyisi ongelmallinen tilanne, koska ykkösvaihe on jo hyväksytty ja osa siitä on jo voimassa. Sitä ei voi vetää enää takaisin. Hassua tämä nykyhallituksen kohellus! Vammaisten ja liikuntavaikeuksia kokevien vanhusten osalta tilanne on vakava. Myös hankintalaki hankaloittaa heidän asemaansa.

Vantaan Vanhusneuvosto odotti Vammaisneuvoston kantaa, ennen kuin lausui itse valmistelusta mitään. Lähdettiin ajatuksesta, että kun palvelu toimii vammaisilla, toimii se myös vammattomilla. Vammaisneuvosto näyttää kuitenkin olleen ymmällä. Lausunnossaan se lähinnä kritisoi olemassa olleita huonoja malleja ja huhujen mukaisia järjestelymahdollisuuksia, mutta ei esittänyt mitään toimivaa ratkaisua.

Vanhusneuvoston lausunto:

”Vanhusneuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä, että kaupunki on järjestänyt useita kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun järjestämiseksi. Se, että näissä kuulemistilaisuuksissa ei ole syntynyt konkreettisia esityksiä kuljetuspalvelun järjestämiseksi, on osoitus siitä, että yksilöllisen kuljetuspalvelun järjestäminen on vaikeaa.

Vanhusneuvosto panee merkille, että myöskään Vammaisneuvosto ei ole kyennyt tekemään esitystä kuljetuspalvelujen järjestämiseksi.

Vaikka päätöksillä kuljetuspalveluista on jo kiire, vanhusneuvosto toivoo, että kun esitys kuljetuspalvelujen järjestämiseksi on valmis, niin ennen varsinaista päätöstä siitä järjestettäisiin vielä keskustelutilaisuus, jonne kutsuttaisiin vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.”

Keskustelin vielä illalla nokikkain sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Lehdon kanssa. Hän lupasi, että ennen lopullista päätöstä, lautakunta lähettää päätösesityksen vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle pohdittavaksi. Yhdessä yritetään luoda paras mahdollinen ratkaisu. 23.3.2018.